Bli medlem i Merkur Islandshästförening

Bli medlem i Merkur Islandshästsförening

Som medlem i Merkur Islandshästsförening får du delta i alla våra aktiviteter och du får möjlighet att träffa andra likasinnade islandshästentusiaster.

Merkur är en lokalförening knuten till Svenska Islandshästförbundet (SIF).

Är du medlem i en annan lokalförening är du välkommen att vara med i Merkur som stödmedlem.

Medlemsavgift inklusive avgift till SIF för 2023:

Senior: 550 Kr

Ungdom: 290 Kr

Familj: 700 Kr

Introduktionsmedlem: 400 Kr

Stödmedlem: 100 Kr


Merkur

Aktuellt - Merkur

Årsmöte 3/3 Kl. 16.00

På gång - Merkur tävlingar

Merkur Grand Tölt 17/3 2024

På gång - Andra tävlingar

indTA

Köp Merkurs kläder i vår profilshop